Betalingsmur eller betalingsdør?

Paywall – betalingsmur. Kært barn har mange navne, men dækker over en holdning, der har vokset sig stadig større de senere år i alle mediehuse, nemlig at:

Det journalistiske indhold skal spærres inde bag en “mur” for at forhindre/tvinge online-brugerne til at betale for det journalistiske kvalitetsindhold.

Synspunktet som sådan er rigtigt, men synsvinklen er forkert, og der bruges den forkerte retorik og fejlagtige termer i hele diskussioner om hvordan vi sikrer ressourcer til at producere kvalitetsindhold på nettet.

Læs resten

Brug for ny mediekommission

Der kan efterhånden ikke være megen tvivl tilbage. Vi er nødt til at genopfinde hele måden at drive nyhedsmedier på i Danmark. Den gamle forretningsmodel med dyre abonnementer og endnu dyrere annoncer er væk. De klassiske annonce områder med bolig-, bil og jobannoncer er forsvundet som dug for solen og det gik endda meget stærkt.

Læs resten