Publicistisk underskud vokser

Der har aldrig været så mange nyheder og nyhedsmedier som i dag. Men der er et stort problem, at i den samme periode, hvor nyhedsmængden nærmest er eksploderet, har vi samtidigt som branche drastisk beskåret de ressourcer, der er til rådighed for at lave journalistisk indhold.

Stadigt færre journalister sidder i dag  tilbage på redaktionerne, og skal hver dag skabe originalt indhold til avis, net og radio.

I USA siger den seneste opgørelse i den ansete ”State of the media” rapport, at på mindre end 10 år er 1/3 af journalisterne på de amerikanske aviser forsvundet ud af redaktionerne. Det har sat sine klare og negative spor i journalistikken og den redaktionelle linje.

Væsentlighed og relevans er sat under pres og hensynet til kliks og økonomi vejer i dag tungere, når nyhedsmediernes linje skal tilrettelægges. Nu handler det mere om det lette, overfladiske, hurtige og ikke altid lige væsentlige. Fordi det giver trafik på nettet og “det er hvad brugerne vil have”.

Udover et økonomisk underskud i mediebranchen er der også skabt et stort publicistisk underskud.

Det er faktisk meget værre end det økonomiske. År efter år er vi journalistisk blevet fattigere, og det er paradoksalt i den samme periode, hvor vi har fået flere medier.

Men det er de samme historier, der cykler rundt mellem platformene, og det unikke og svære indhold har vi måtte droppe. Alle de væsentlige historier med stor samfundsmæssig betydning – der hvor vi for alvor lever op til skåltalerne – er godt på vej til at forsvinde ud af danske nyhedsmedier.

Vi laver mest dag-til-dag journalistik med ”hor-mord-og ildebrand” – ”breaking news – gossip og alt det der hitter.

Når ressourcerne er begrænsede, så ender det ofte med at vi ”kritikløst” videregiver de informationer, som vi modtager i stedet for at det er os, der er ude og indsamle dem. Kommuner, firmaer og interesseorganisationer har i dag kommunikationsafdelinger, der nærmest er større og har flere ressourcer end vi har i de etablerede nyhedsmedier.

Redaktionen bliver mere ”reagerende” end proaktiv. Vi gør al for lidt på eget initiativ og fordi vi vil – nu nøjes vi med at rapportere, når der sker noget.

Men alle de svære sager – det komplicerede – det vigtige – der hvor det er væsentlige sager med stor samfundsmæssigt betydning svigter danske nyhedsmedier i dag .

Vi er i gang med at svigte vores grundlæggende opgave som publicister og vores opgave som kritiske medier – vagthunden.

Kommenter artiklen